FANDOM


Hardware - jest to osprzęt perkusyjny (stołki,uchwyty,statywy, stopy, tomholdery, ramionka, ramy, wysięgniki). Służy on do "podtrzymywania" sprzętu perkusyjnego, m.in. tomów (tom holdery), werbla (statyw werblowy), blach oraz perkusjonalii (statyw łamany, statyw prosty, ramionka, wysięgniki itp.)


1

Statyw prosty

1489 ward

Statyw werblowy

B1000

Statyw łamany